ติดต่อเรา

วิทยุสื่อสาร ความถี่สมัครเล่น 145.7125 (Dup -600) MHz. (HS3XBW). CB. ช่อง 45. (สายธาร1)

First name : Suriya 
last name : thongthip
call sign : HS3XBW
address line 1 :51 MOO 6 
address line 2 : Tambon nongpai 

Amphoe Mueang Si Sa Ket
postcode :  33000
country :  Thailand
CQ Zone :  26    ITU Zone : 49

Public Email :admin@najadoo.in.th